Menü Bezárás

Pszichológia szak

A legnépszerűbb szakok sorozatunkban a top 10 szakot mutatjuk be, ezzel is segítve a választást a továbbtanulást illetően. A top lista 3. helyezettje a pszichológia szak.

ÁLTALÁNOS INFÓK

 • Képzési terület: bölcsészettudomány
 • A képzési idő félévekben: 6 félév 
 • Szakképzettség: viselkedéselemző
 • A képzés célja viselkedéselemző szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában – szakmai vezetés mellett – alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására. A képzés során olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén alapfokon képessé válnak az egyének, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az alapképzési szak nem jogosít pszichológiai tevékenység ellátására. A pszichológusi munkához elengedhetetlen a mesterképzés elvégzése, de ajánlott (egyes szakterületek esetében kötelező) további képzések elvégzése is.

MILYEN TÁRGYAKAT OKTATNAK?

 • Bölcsészet- és társadalomtudományi ismeretek, elméleti alapozó tárgyak
  • filozófiatörténet, kommunikáció, bevezetés a pszichológiába, a pszichológia biológiai alapjai
 • Általános szakterületi ismeretek
  • Általános – kognitív és affektív – pszichológia (pl.:észlelés, figyelem, emlékezet, tudat, emóció)
  • Személyiségpszichológia (személyiségelemek, személyiségdiagnosztika)
  • Szociálpszichológia (pl.:társas megismerés, személyes interakciók, csoportdinamika)
  • Evolúciós pszichológia és fejlődéslélektan
  • Kutatásmódszertan és statisztika
 • A pszichológia alkalmazása és története
  • munkapszichológia, iskolapszichológia, tanácsadás pszichológiája, egészségpszichológia, klinikai pszichológia, pszichoterápia; pszichológiatörténet; pszichológus etika és jogi ismeretek

Pszichológussá válás útja

A pszichológiának számos szakterülete van és nagyon széles körben lehet elhelyezkedni. Sok szakképzés, módszer áll rendelkezésre a mesterképzés elvégzése után. Ennek eligazodásában sokat segít a KAPSZLI Egyesület által elkészített képzéskatalógus, amely részletesen bemutatja a pszichológusi pálya felépítését és segít a képzésekkel kapcsolatos eligazodásban: https://krekapszli.com/kepzeskatalogus/

MENNYIt keres egy pszichológus?

A fizetés nagyban függ a végzettségtől és a munkahelytől pl.: egy iskolapszichológus pedagógusi bértábla szerint dolgozik, míg egy klinikai szakpszichológus az orvosi bértábla szerint.
Nettó bér: 232 000 Ft – 1 145 000 Ft között mozog (forrás: www.fizetesek.hu)