Felsőfokú tanulmányai megkezdése előtt fiatalok egyharmada rendelkezett már valamilyen munkatapasztalattal: 15 százalékuknak főállása volt, tartós, nyolcórás munkaviszonyban állt, 18 százalékuk részmunkaidőben vagy alkalmi jelleggel dolgozott. A többiek a munkaerőpiacon szerzett tapasztalatok nélkül léptek a felsőoktatásba – derül ki az Eurostudent felmérés magyarországi adataiból.

Általában a fiatalabbak nem dolgoztak még a tanulmányaik előtt, ám érdekes módon a 22 év alattiak körében is elég sokan (20 százalék) vannak azok, akiknek van valamilyen munkatapasztalatuk.

A döntően saját keresetre alapozó hallgatók nagy része már a munkaerőpiacról tért vissza az oktatásba, azaz kihagytak néhány évet az érettségi és a felvételi között. Az elsősorban családi támogatásból vagy állami forrásokból élő hallgatók zöme (mintegy háromnegyede) viszont még nem dolgozott, mielőtt elkezdte a felsőfokú tanulmányait. Utóbbiak körére jellemző, hogy az érettségi után azonnal bekerültek az egyetemre vagy főiskolára.

Állandó vagy alkalmi munka?

Életkori csoportok szerinti bontásban láthatjuk, hogy a 25 évnél idősebbek több mint fele már állandó munkahellyel rendelkezik. A legfiatalabbaknak viszont csak a negyede van jelen a munkaerőpiacon, állandó állása pedig a 22 év alattiak közül mindössze 7,9 százaléknak van.

A kutatás adatfelvételekor a hallgatók csaknem fele (46 százaléka) végzett valamilyen rendszerességgel munkát: 29 százalékuk állandó, 17 százalékuk alkalmi jelleggel dolgozott.

A tanulmányok közbeni munkavégzés értelemszerűen kihatással van a tanulmányok végzésének intenzitására. Az állandó jelleggel dolgozók elsősorban munkájukra koncentrálnak, míg a munkahellyel nem rendelkezők nagyobbrészt tanulmányaikra összpontosítanak.

Azok, akiknek fix munkahelyük van, a saját megítélésük szerint is elsősorban munka mellett tanulóknak tartják magukat. Ebben a tekintetben élesen eltérnek az alkalmi jellegű munkát végzőktől, ők ugyanis 87 százalékban elsősorban olyan diákként definiálják magukat, akik tanulmányaik mellett kereső tevékenységet is végeznek.

o-TEENAGER-SUMMER-JOB-facebook

A végzett munka és a tanulmányok kapcsolata

Fontos kérdés, hogy a hallgatók munkahelye, végzett munkája mennyiben kötődik aktuális tanulmányaikhoz. Az állandó és az alkalmi munkát végzők között ebből a szempontból is különbséget fedezhetünk fel. Az előbbiek fele valamilyen szinten a jelenlegi tanulmányaihoz kapcsolódó munkát végez, mindössze az ötödük munkája nem kapcsolódik ahhoz, amit tanul.

Az alkalmi munkát végzők pénzszerző tevékenysége ezzel szemben mindössze 26,6 százalékban köthető jelenlegi a tanulmányaikhoz. 46,9 százalékuk pedig teljesen más területen talált magának munkát.

A mesterszakos hallgatók nagyobb arányban végeznek szakmai munkát, mint az alapszakra járók – előbbiek 60, utóbbiak mindössze 38,8 százaléka.

Az életkor előre haladtával egyre nő a tanulmányokkal összefüggő munkát végzők aránya: a 22 év alattiaknál még csak 23, a 30 év feletti korcsoportban már 60 százalék.

Az életkori csoportok és a tanulmányokhoz kötődő munka közötti összefüggés látható az alkalmi, illetve az állandó munkát végzők csoportján belül is. Az alkalmi jelleggel dolgozók minden korcsoportban kisebb arányban végeznek a tanulmányaikhoz köthető munkát, mint az állandó jelleggel munkát végzők, de az egyes foglalkoztatási típusokon belül is igaz, hogy minél idősebb egy hallgató, annál inkább összefügg a munkája azzal, amit tanul.

Forrás: Profession.hu

Hozzászólok